ĐĂNG KÝ 1080 (Thứ hai, 10 tháng 04, 2017)

Hiện nay khách hàng có thể đăng ký lịch hẹn trước theo giờ phù hợp với mình qua 1080 để Bác sĩ Khám và Tư vấn Thẩm Mỹ

Bắt đầu từ thứ Tư ngày 12/4/2017 Đơn vị Thẩm mỹ Nội khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận Khám và Tư vấn Thẩm mỹ qua 1080