Một người Mỹ có vợ Việt, rất chịu khó học nói tiếng Việt. (Chủ nhật, 15 tháng 01, 2017)

Một người Mỹ có vợ Việt, rất chịu khó học nói tiếng Việt. 


Bữa nọ hai vợ chồng ra bờ hồ picnic, anh ta nói: 
- Con hồ này đẹp quá hở mình? 
Vợ anh chỉnh : 
- Anh phải kêu là CÁI HỒ. 
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen: 
- Cái sông này cũng đẹp. 
Vợ lại cằn nhằn : 
- Anh phải kêu là CON SÔNG. 
- Sao tiếng Việt kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
- Tại anh không để ý đấy chứ. Nè: 
Cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng yên một chỗ nên gọi là cái. 
Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui mới gọi là con. 
Tương tự như vậy: Cái hồ nằm yên, trong khi con sông nó chảy. 
Anh chồng Mỹ vổ đùi cái đét, cười hố hố: 
- Hèn chi cái của em nằm yên một chỗ nên gọi là CÁI ..., 
còn của anh nó cứ nhúc nhích, cục cựa thì gọi là CON .... 
- Hay! có lý, có lý!!!

SƯU TẦM