NHANH ... (Thứ sáu, 18 tháng 01, 2019)

Một ông du khách Nhật đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất để về nước. Khi taxi đang chạy thì có chiếc 2 bánh vụt lên qua mặt, ông du khách Nhật bèn chỉ tay kênh kênh rồi nói với anh tài xế taxi:
- Xe máy Honda sản xuất ở Nhật đấy... Chạy nhanh lắm.
Đi được một đoạn đường nữa thì lại thấy một chiếc 4 bánh vượt lên qua mặt, ông du khách Nhật lại chỉ tay tự đắc rồi nói:
- Xe hơi Toyota sản xuất ở Nhật đấy... Chạy nhanh lắm chú em.
Khi xe vừa đến nơi, anh tài xế taxi liền nói với ông du khách Nhật:
- Dạ, tất cả của ông là 1 triệu, xin cảm ơn.
- Cái gì...? 1 triệu cơ à... Tôi nghĩ khoảng 500 ngàn thôi...
Anh tài xế liền nhìn xuống hất hàm:
- Đồng hồ tính tiền sản xuất tại Việt Nam đấy... Chạy nhanh lắm!

( SƯU TẦM )