Vai trò của chất làm đầy trong điều trị sẹo mụn trứng cá (Thứ hai, 11 tháng 12, 2017)

The Role of Fillers for Acne Scars

Published in Dermatology

Journal Scan / Review · April 25, 2017

Mục đích

  • Bài báo này đánh giá việc sử dụng các chất làm đầy để điều trị các vết sẹo lõm do mụn trứng cá. Sự cải thiện sự xuất hiện vết sẹo mụn đã được quan sát thấy sau khi bổ sung axit hyaluronic và axit poly-L-lactic. Chỉ có một nghiên cứu đánh giá canxi hydroxylapatit, cho thấy một kết quả có lợi cho các sẹo lõm do mụn trứng cá nhưng không phải cho các vết sẹo dạng  icepick. Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên lớn và một thử nghiệm nhãn mở nhỏ hơn cho thấy có sự cải thiện rõ rệt trong tiến trình sẹo bằng polymethylmethacrylate, chất làm đầy duy nhất được FDA chấp thuận cho các vết sẹo lõm do mụn trứng cá. Các tác giả của bài viết này đã không khuyến khích việc sử dụng silic, polyalkylimide, polyacrylamide.
  • Bài báo tổng quan này cho thấy chất làm đầy có ảnh hưởng tích cực đến các vết sẹo lõm do mụn trứng cá, và polymethylmethacrylate hiện đang là chất làm đầy duy nhất được chấp thuận bởi FDA.

Tóm tắt

Sẹo mụn trứng cá xuất hiện ở 95% bệnh nhân bị mụn trứng cá, và có thể gây ra bệnh tâm thần xã hội nặng nề. Chất làm đầy thường được sử dụng để làm tăng  mô mềm ở mặt, và ngày càng cho thấy hiệu quả trong điều trị sẹo mụn trứng cá, đặc biệt là đối với các loại sẹo lõm. Chúng tôi xem xét các bằng chứng cho việc sử dụng các chất làm đầy tạm thời, bán vĩnh viễn và vĩnh viễn để điều trị sẹo mụn trứng cá. Việc sử dụng các chất làm đầy methylmethacrylate vĩnh viễn cho vết sẹo mụn trứng cá được hỗ trợ bởi một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên và được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Có những bằng chứng ban đầu hỗ trợ việc sử dụng axit poly-L-lactic và các chất làm đầy từ axit hyaluronic, nhưng vẫn còn thiếu bằng chứng về việc sử dụng các chất polyacrylamide và polyalkylimide.

http://www.practiceupdate.com/content/the-role-of-fillers-for-acne-scars/52172

Người dịch

Bs Hoàng Gia Hợp