COVID 19 - TỶ LỆ TỬ VONG GIỮA CÁC QUỐC GIA KHÁC NHAU RA SAO ??? (Thứ hai, 06 tháng 04, 2020)

TỶ LỆ TỬ VONG GIỮA CÁC QUỐC GIA KHÁC NHAU RA SAO ?

Một trong những cách quan trọng nhất để đánh giá gánh nặng của COVID-19 là tỷ lệ tử vong. Các quốc gia trên thế giới đã báo cáo tỷ lệ tử vong theo ca lâm sàng rất khác nhau dựa trên số người chết chia cho số các ca được xác nhận. Sự khác biệt về số lượng tử vong có thể được gây ra bởi:
• Sự khác biệt về số lượng người được test: Càng test nhiều thì càng xác định được những ca mắc Covid dù còn rất nhẹ. Điều này làm giảm tỷ lệ tử vong theo ca.
• Nhân khẩu học: Ví dụ, tỷ lệ tử vong có xu hướng cao hơn ở dân số cao tuổi .
• Đặc điểm của hệ thống chăm sóc sức khỏe: Ví dụ, tỷ lệ tử vong có thể tăng cao khi các bệnh viện trở nên quá tải và thiếu trang thiết bị Y tế.
• Các yếu tố khác, … vẫn còn chưa được biết …