Phim về CORONAVIRUS ... phụ đề tiếng Việt rất hay ... (Thứ sáu, 03 tháng 04, 2020)